November 30, 2022

Song fra strupe og streng

Med Knut Buen, Ruth Wilhelmine Meyer og Anders Røine var opprinnelig et bestillingsverk på Telemarkfestivalen 2018, et verk som trakk fullt hus og stor jubel. Musikken er bygget opp rundt vokalkunstner Ruth Wilhelmine Meyer med sine mangfoldige fasetter, mens Anders Røine og Knut Buen fokuserer på å la instrumentene synge og samles omkring stemmemangfoldet hennes. Ut fra en felles tradisjonsbakgrunn skaper trioen toner og tekster, samt stemningsmettet musikk.
Sammen er disse tre musikerne svært kjente i sine respektive musikalske prosjekt, men få hadde nok sett for seg at disse skulle samle seg i et felles program, så det blir en helt spesiell opplevelse for alle som kjenner disse fremragende kunstnerne fra før.

Knut Buen – hardingfele
Ruth Wilhelmine Meyer – vokal
Anders Erik Røine – div strengeinstrument