Project

Hexe

Vocal: Ruth Wilhelmine Meyer, Øystein Elle
Preparert gitar: Jo David Meyer Lysne
Tekstilkunstner: Inger Johanne Rasmussen

HEXE​ springer ut fra historier om en av de siste norske kvinnene som ble brent som heks. Johanne Pedersdatter, som er 9. formor til en av utøverne, Ruth Wilhelmine Meyer, ble henrettet 29.september 1622 i Stavanger. Rettsdokumentene fra den gangen og historiene som ble fortalt danner utgangspunktet for vår forestilling. HEXE ble i juni 2018 urfremført i Tokyo, Japan som et scenisk verk i skjæringspunktet mellom dans, konsert og billedkunst og skapt i et kunstkollektiv av utøverne sammen med regissør Janne Hoem.

HEXE fremføres nonverbalt, gjennom fysiske, lydlige sinnbilder og søker å fremstille en situasjon hvor en enkeltperson utsettes for fordommer og overgrep av en villedet masse. Utøverne på scenen fremstår som materiale, form og lyd for å legemliggjøre fragmenter av den dødsdømtes tanker, minner, håp, frykt og forestillinger. Lignende prosesser skjer i alle samfunn på ulike måter til alle tider, moderne eller gamle.

Det kunstneriske utgangspunktet for HEXE er det klanglige møtet mellom de to sangerne Øystein Elle og Ruth Wilhelmine Meyer og deres rikholdige multivokale uttrykk. De søker det unike av klangblandingen av to stemmer av ulikt kjønn som smelter sammen på ulike måter. I denne konsertversjonen av HEXE er Jo David Meyer Lysne med på preparert gitar og det er blandingen av disse tre instrumentene som utgjør selve historiefortellingen.

HEXE tar utgangspunkt i en historisk hendelse og en enkeltpersons historie, men gjennom det abstrakte lydbildet ønsker vi å åpne fortellingen mot enhver person som opplever å bli feilaktig anklaget uten mulighet til forsvar, og lar publikum få være sin egen fortolker eller fullbyrder av handlingene.

YouTube video