LOKESLOTTET

The Loki castle  commisioned work for The Norwegian Soloist Choir minutter. The work is a part of en del av Solistkorets satsningsprosjekt: Et hav av stemmer.

Worldpremiere in Oslo February 10th2023.

The work is also recorded by the voice of RWM

About utgangspunkt renne 300 m  om L slo

Lenke sol koret