Ruth Wilhelmine Meyer

Kaldt Hav

The exhibition toured all over Norway in 2014, and in North America in 2015.

Kaldt hav- hete spørsmål is anchored on Runde Environmental Centre.

Director of the exhibition: Dr. art. Olav Christensen Videoinstallation: Inger Christine Årstad. Music: Lasse P. Nøsted and Ruth Wilhelmine Meyer

Kaldt hav – hete spørsmål har sin forankring på Runde miljøsenter
i Møre og Romsdal.
Ansvarlig for idé og utvikling: dr. art. Olav Christensen.
Videoinstallasjon: Inger Christine Årstad
Musikk: Lasse P Nøsted and Ruth Wilhelmine Meyer
Music by Ruth Wilhelmine & Lasse Passage
Video installation by Inger Christine Årstad
Turneplan pr febr 2014:

Universitetet i Nordland, Bodø: 20. feb -7. mars

Nordnosrsk vitensenter i Tromsø: 13. mars – 21. april

Naturhistorisk Museum, Oslo: 27. august – 30. oktober.

Bryggens Museum, Bergen: 6. november -30. desember.