Concert with Grzech Piotrowski World Orchestra

photo: Włodek
 Krajewski

Ljubliana, Slovenia 1.juli 2011