February 23, 2014

Å synge Olavs Draumar

olavs_draumer

/… / Synge Olavs Draumar på Kapittel 12 i den flotte nye Zetliz salen i Stavanger konserthus.

Fantastisk fremføring av Ruth Wilhelmine Meyer, Silje Aker Johnsen, Anders Dahle og Svein Solemnes. /… /

 

Et grensesprengende møte

Olavs draumar er skrevet i et sprak typisk for Fosse, spekket av potensiaI for klanger og musikk. Nettopp dét var bakgrunnen for at idéen om å synge fortellingen.

Det var Espen Røsbak. sjef for Kapittel-festivalen i Stavanger som forst fikk ideen. Han ville gjerne at Henrik Hellstenius skulle skrive en opera over teksten Olavs draumar.

– Pa det tidspunktet hadde jeg ikke lest Jon Fosses roman, men kjente godt til tekstene hans ettersom jeg har samarbeidet med regissør Kai Johnsen, og skrevet musikk til flere urframføringer av Fosses teaterstykker. Men tiden var for kort til a lage en tradisjonell opera av romanen. Derimot begynte vi å diskutere om den kunne syngas improvisert, en form for sangiig resitasjon av teksten, forteller Hellstenius.

Sterk historie

Ideen fortsatte å vokse og omfattet etter hvert både skuespillere og sangere, samt elektronikk. De kom i kontakt med Mette Langfeldt Arnstad, Anders Dale og Svein Solemnes fra Rogaland teater og sangeme Ruth Wilhelmine Meyer og Silje Aker Johnsen.

– I samarbeid besluttet vi å skape en form som åpnet for improvisasjon fra de medvirkende samtidig som vi ivaretok tekstens narrative form. Dette er en sterk historie som spenner fra det dypt tragiske med mørke gjerninger til en fastholdt tro på skjønnhet og kjærlighet.

Regissør Mette Langfeldt Arnstad satte i gang og laget en redigert versjon av teksten, delte den opp i scener og gjorde den ‹‹spillbar». Hellstenius tok så fatt på oppgaven å skrive et partitur som skulle være den grunnleggende konstruksjonen i forestillingen. Dette partituret bygget improvisasjoner som ble gjort i felleskap. som igjen
ble videreutviklet og skrevet ned.

– Forestillingen er dermed en form for musikalisert tekstlesning. eller konsertteater. Sangerne og skuespillerne holder seg til partiturets fremdrift. men det er også rom for individuelle og kollektive improvisasjoner. Dette var et veldig fruktbart samarbeid hvor vi
har løftet hverandres lesing og kreativitet, ja alles, opp til en større helhet og fortolkning, sier Hellstenius.

Krysser fagfelt

Sangerne og skuespillerne krysser hverandres «fagfelt» – noe som var en grunnleggende tanke fra starten av. Sangerne leser tekst. mens skuespillerne også synger og improviserer.

– De har møtt hverandre med stor ydmykhet. Det ble et kunstnerisk grensesprengende møte hvor de lot seg rive med i en ganske uforutsigbar prosess. Alle aktørene har bidratt med improvlsasjoner som har formet den endelige forestillingen.

Mens skuespillerne og sangerne har utbrodert og utviklet partituret gjennom lmprovisasioner, har Arnstad og Hellstenius delt oppgaven med å være forestillingens ytre øyne og ører. En slags regi-duo hvor de ogsa her har gått inn i hverandres arbeid.

Gir lytterne et rom

– For publikum ønsker vi med denne formen å gi publikum muligheten til å dikte med, la seg fange av stoffet, skape egne bilder og erkjennelser. Den store vekten på det musikalske gir lytterne et rom hvor Fosses tekst kan skape nye meninger i publikums egen opplevelse, sier Hellstenius.

Forestillingen ble en «snakkis›› i Stavanger etter premieren i september 2012, og teamet har fått gode tilbakemeldinger fra både publikum og fagfolk. Pressen beskrev forestillingen blant annet som «en fascinerende og eksperimentell fortolkning av Fosses roman».

Svein Solenes er utdannet ved ArtsEd London School of Acting i England. Han har spilt i en rekke stykker ved Teatret Vart i Molde, hvor han var fast engasjert i en årrekke. Våren 2008 medvirket han i norgespremleren på Produktet av Mark Ravenhill, som han selv hadde oversatt. Høsten 2008 spilte han hovedrollen i Sigurd Slembe, og Jamie l den kritikerroste forestillingen Lang dags ferd mot natt i 2009. Samme høst spilte Solenes rollen som Olaus i Sladder basert på Hamsuns roman Konerne ved vandposten ved Rogaland Teater. Han medvirket også i Sandnes City og Firmafesten i 2010. Varen 2011 medvirket han i Haugtussa og som Kevin i Ari Behns Treningstimen. Høsten 2011 spilte Solenes i Peer Gynt. Han har i det senere medvirket i Kaizers Orchestra-stykket Sonny, i KOPIER og Festen.

Anders Dale kom direkte fra Statens Teaterhøgskole til Rogaland Teater i 1994. I 2001 spilte Dale hovedrollen i Amadeus på Den Nationale Scene under Festspillene i Bergen. l 1997 var han nominert til Gullruten for sin innsats i NRKs dramaserie Blodsband. Vinteren 2004/05 høstet Dale mange lovord for sin gripende tolkning av Smike i Nicholas Nickleby på Rogaland Teater. Våren 2005 spilte han Korojev i Mesteren og Margarita på Hovedscenen. Dessuten har han reist rundt med take away-oppsetningen Terje Vigen. Anders Dale har spilte Biff i En handelsreisendes død på Den Nationale Scene i Bergen. l Peer Gynt-oppsetningen på Rogaland teater. som også gjestet Festspillene i 2012, spilte Dale Dovregubben og Aslak smed. Samme år hadde han regi pa Blackbird ved DNS og på Festen på Rogaland Teater Hovedscene.

Ruth Wilhelmine Meyer har hovedfag i musikk fra Griegakademlet og 2-årig studium ved musikkhøgskolen i Salzburg: Mozarteum. Hun er frllanssanger og vokalutforsker med et stemmespenn på 5 oktaver, og gjør konserter og vokalperformances i Norge og Europa. Synne Skouen har skrevet flere verk for henne, bl.a. R’arier for en kjole – changing identities som ble vist under Festspillene i 2011. Meyer er fast vokalsolist i det polske orkesteret Grzech Piotrowski World Orchestra. Hun er medlem av trioen AKKU og har samarbeidet med Agnes Buen Garnås på flere prosjekter. Meyer er timelærer på Norges musikkhøgskole og Ole Bull akademiet.

Silje Aker Johnsen er utdannet ved Griegakademiet i Bergen, Universität der Künste, Berlin og har en mastergrad fra Norges Musikkhegskole. Hun er aktiv som solist i Norge og Europa. I tillegg til det barokke og klassiske repertoaret. har hun en sterk interesse for samtidsmusikk og har urfremført en rekke verk av norske komponister. Aker Johnsen har sunget flere roller ved Berliner Kammeroper. Hun var også danser i The Polish Dance Theatre i sesongen 2010/2011.

Henrik Hellstenius tok musikk mellomfag ved universitetet i Oslo i 1984. Senere har han avlagt kandidat- og diplomeksamen i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor prof. Lasse Thoresen var hans lærer. Året 1992-93 tilbragte han i Paris hvor han studerte komposisjon, analyse og instrumentasion med komponisten Gérard Grisey ved Conservatoire Supérieur. Han har også studert computerstøttet komposisjon ved IRCAM i Paris. Hans verker har vært representert på en rekke festivaler og konserter i inn og utland. Han har vært fremført pa musikkfestivaler i Frankrike, England, Norden, Baltikum og Japan. Han har blitt fremført flere ganger ved Nordiske Musikkdager, Ultima, og Music Factory, i samarbeid med ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, BIT 20, Ensemble Court Circuit etc. I 1999 ble hans første opera SERA urfremført ved Ultimafestivalen, senere spilt høsten 2003 på Polens nasjonalopera, Opera Narodowa i Waszawa. Hellstenius har vært aktiv som komponist innenfor norsk teater. Deriblant uroppføringene av Jon Fosses og Cecilie Løveid. Hen arbeider også med musikk til dans i samarbeid med koreografen Ingun Bjørnsgaard.

Mette Arnstad gikk ut fra Statens Teaterhøgskole i 1981. Året etter startet hun sin karriere ved Rogaland Teater. hvor hun siden har hatt en rekke store roller. Før dette hadde hun studert musikk. samfunnsfag og drama/teater/film.

Høsten 2007 regisserte hun barneforestillingen Har du tid…? Hun hadde ogsa regi pa forestillingen Contractions av Mike Bartlett i 2009, Rogaland Teaters første engelskspråklige stykke.

Arnstad er initiativtaker og har vært kunstnerisk leder. manusforfatter og regissør av Pasjon 2000 og 2004, hun har vært regissør for bysplllene i Arendal i 2005 og 2006, teaterlærer ved Romerike folkehøgskole, førstelektor ved Universitetet i Agder og kulturhussjef ved Arendal Kulturhus. Arnstad er i dag også tilknyttet UiS som førstelektor.

Arne Nøst er scenograf, billedkunstner og musiker. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Statens Kunstakademi i Oslo. Fra 1989 var han tilknyttet Dagbladet som tegner pa kultursidene. Han har også illustrert en rekke bøker og komponert musikk for teater, tv, radio og egne produksjoner. Nøst har lang erfaring fra scenografi ved en rekke norske teatre. Han har hatt oppdrag på Teatret Vårt, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Centralteatret, Trøndelag Teater, Nord-Trøndelag Teater og Hålogaland Teater. På Rogaland Teater har han vært scenograf på Mesteren og Margarita (2005), Carmen (2005), Pinocchios aske (2006) og Frøken Julie (2006). I 2009 tiltrådte Nøst stillingen som teatersjef ved Rogaland teater.

 

  • Svein Solenes skuespiller
  • Anders Dale skuespiller
  • Ruth Wilhelmine Meyer sanger
  • Silje Aker Johnsen sanger
  • Jon Fosse tekst
  • Henrik Hellstenius komposisjon
  • Mette Arnstad bearbeiding, regi
  • Arne Nøst scenedesign
  • Produsert av Rogaland Teater
  • Støttet av Sparebanken Vest