Klangbiotoper

New CD:

Norwegian prerelease 11th October 2017 in Oslo on Cosmopolite. International release January 2018.

Multivocals: Ruth Wilhelmine Meyer
Tuba: Lars Andreas Haug
Saxophones: Grzech Piotrowski
Percussion: Terje Isungset
Guest vocalist: Zakarias Nikolai Meyer Øverli (No. 9)

All arrangements by the musicians.
Compositions: Ruth Wilhelmine Meyer, except no. 2, 4, 8 and 11.

Ozella Music


Pressrelease (norsk)

Gåsenebbhvalens lament in concert

EKKO in concert

Photographs for download

Photos by Michal Turowski


Photos by Agnete Brun


Photos by Lasse Brown

Photos from CosmopolitePhotos by Liang Fu

KLANGBIOTOPER – SONIC BIOTOPES

A dead whale with 30 plastic bags in it’s belly. A disoriented clownfish no longer being able to smell foe from protector. The joyful sound of sheep bells in the mountains is gradually fading away. Nature, with it´s species and biotopes, is changing.

A biotope is a living place for organisms, a place where species coexistence in fragile constellations completely dependent on each other.

It all started being overwhelmed by the changes taking place in the biotopes around me and on our earth, my own and mankind’s lack of will to act. I wanted to drive myself into a dialogue with nature’s different places, plants and living creatures.

I tried to move my focus,  from my point of view to biotopes’ and species’ point of view. Finding that the devide between nature and me gradually ceased – from “that and me” to “you and I – us”.

In KLANGBIOTOPER music is the eye of a camera zooming in on details and separate species, then out into larger landscapes and biotypes and finally into new species, like a sonic expedition.


KLANGBIOTOPER

En død hval med 30 plastposer i buken. En desorientert klovnefisk som ikke lenger lukter forskjellen på fienden og beskytteren. Et fjellområde der lyden av klingende sauebjeller er i ferd med å ebbe ut. Naturen, med sine arter og biotoper er i endring.

En biotop er et levested hvor levende organismer holder til, hvor arter lever i skjøre samspill og er avhengige av hverandre.

Det startet med en overveldende følelse over endringer som skjer med biotoper rundt oss og med jorden, over menneskenes og min egen manglende handling. Jeg ville drive meg selv inn i en dialog med ulike steder, vekster og levende kryp i naturen.

Fra å ha fokus på meg selv, begynte jeg å ta biotoper og enkeltarters ståsted og merket at skillet mellom naturen og meg gradvis opphørte. Fra den og meg til du og jeg – oss.

I KLANGBIOTOPER har intensjonen vært å la musikken være et kameraøye som zoomer inn i detaljer og enkeltarter ut i større landskaper og biotoper og inn i nye arter som en klanglig ekspedisjon.

I prosessen erfarte jeg at musikken hadde sin kilde i tre aspekter:

TID- STILLHET –OPPMERKSOMHET.

Musikken på KLANGBIOTOPER er en hyllest til de rare, andre, uanselige og vakre, for å minne oss på vår sameksistens med andre livsformer.

Det vi elsker, det tar vi vare på.

Intervju med Ruth Wilhelmine Meyer om Klangbiotoper i Jazznytt vinter 2018

About the musicians
Om musikerne
About the music and texts
Om musikken og tekstene
About the album photo