AKKU

Elfi Sverdrup - vocal
Elfi Sverdrup – vocal
Ruth Wilhelmine Meyer - vocal
Ruth Wilhelmine Meyer – vocal
Grzech Piotrowski - saxophones
Grzech Piotrowski – saxophones
Lars Andreas Haug - tuba
Lars Andreas Haug – tuba
Knut Aalefjær - percussion
Knut Aalefjær – percussion

AKKU started as a Norwegian trio, which has existed since 1996, with the members Ruth Wilhelmine Meyer and Elfi Sverdrup as vocalists, and Lars Andreas Haug as a tuba player. In 2010 the trio became a quintet as the Norwegian percussionist Knut Aalefjær and the polish saxophonist Grzech Piotrowski joined the group and developed the musical language of AKKU. The base of their music is the sounds of the northern polar part of the world, like the Inuit female throat-singing tradition, Norwegian folk songs, and different Siberian traditions with overtone singing among others. The musicians have big variations in their musical background, making AKKU a conglomerate of musical expressive colours. AKKU has had concerts in all kinds of festivals: jazz-, folk-, contemporary-, blues- and rock festivals in Norway, Sweden, Iceland, the Faroe Islands, and Poland. They even had concert series for animals in the zoo of Kristiansand in Norway, an experience that expanded their view of musical communication and sound colours.

The album AKKU5

The album AKKU5 came in november 2011. Last time AKKU released an album the press wrote:

…Akku is something so unique, this creative trio compels the audience to let their hearts take an unexpected leap in the air. This group presents a musical “happening” that they are perhaps alone in…


AKKU oppstod som trio i 1996 med Ruth Wilhelmine Meyer og Elfi Sverdrup på vokal og Lars Andreas Haug på tuba. I 2010 ble de kvintett, med perkusjonist Knut Aalefjær og den polske saksofonisten Grzech Piotrowski, noe som utvidet trioens musikalske uttrykk.

AKKU:s lydmateriale har sitt fundament i sangtradisjoner på Nordkalotten: bl. a. Nord-Canada, Grønland, Norge, Sibir og Hebridene. I tillegg til musikernes mangfoldige musikalske bakgrunn fra jazz, folkemusikk, klassisk tradisjon og ny musikk, komponeres et konglomerat av lyder som smelter sammen i et eget særegent lydunivers med stort klanglig spenn. Noe av låtmaterialet til AKKU er hentet fra canadisk inuittisk kvinnetradisjon. To synger mot hverandre i en rytmisk preget strupesangtradisjon hvor man synger både på inn og utpust. Andre sanger er inspirert av fugler. Noen har basis i norske folketoner hvor overtonene blir utforsket. Slik lager AKKU en egen nordlige verden av lyd.

AKKU har hatt konserter på alle typer festivaler: samtidsmusikk-, folkemusikk-,  jazz-, vise-, poesi-, blues- og rockfestivaler, bl. a. i Norge, Island, Sverige, Polen og på Færøyene. De har til og med hatt konsertserie for dyr i dyreparken i Kristiansand, en erfaring som utvidet lydregisteret! Når man musiserer med løveøynene ti centimeter unna gjør det noe med deg …

Sist AKKU ga ut CD skrev pressen:

… AKKU er noe unikt! Denne kreative trioen trollbinder publikum så hjertene slår salto. Gruppen presenterer en musikalsk happening som de muligens er alene om …

Singer / Vocal artist